Ръкописите от Мъртво море
Ръкописите от Мъртво море

Светът е смаян от новината, че в пещери около Мъртво море са намерени ръкописи на възраст 2000 г. Тяхното проучване позволява да се погледне по нов наичин на особеностите на зараждащото се християнство.
През 1947г. пастир се натъква на изоставени скални пещери на северния бряг на Мъртво море, на територията на Западния бряг на река Йордан. Така той дори не подозира, че е станал откривател на едно от най-големите съкровища в историята на човечеството, което обаче не се състои от скъпоценни камъни и злато.
{jumi[ads/ads-468.php]} В 11 пещеери са намерени многобройни, силно пострадали от времето свитъци, обвити в кожа и запечатани в глинени ковчежета и гърнета. През 1948 г. светът научава за „най-голямата находка в наши дни на древни текстове”, които биват наречени „ръкописите от Мъртво море”. От този момент нататък възникват множество нови въпроси около произхода на християнството. От самото начало пораждат множество разнообразни слухове. Много от текстовете са фрагментирани и изискват възстановяване. Тъй като това е забавило тяхното публикуване, плъзва мълва, че в тях се казва истината за произхода на християнството, разминаваща се с официалната доктрина: Ватиканът забранява разгласяването им, което, от своя страна заплашва да подрони авторитета на папата. През 1991г. учените получават свободен достъп до фотокопия на ръкописите.
Намерени са 700-800 ръкописа, датирани от периода II в. пр. н. е. до I в. от н. е. Това са текстове върху пергамент, папирус и мед, накои са почти цели, а от други са се запазили само фрагменти. Ръкописите смайват с такава яснота на идеите, че редица специалисти ги пречисляват на мистична религиозна секта, близка до християнството. Тя изучавла текстовете на Апокалипсиса и живеели в очакване в Страшният съд. Освен това ползвали календар, основан върху трудовете на Питагор. Множеството от текстовете са шифровани и включват дори информация за прогнозта за времето и физиономика (тълкуване на характера на човека по чертите на лицето му).
{jumi[ads/ads-468.php]}
Учените са единодушни, че много идеи, по-рано смятани за чисто християнски, могат да се намерят в ръкописите от Мъртво море, но резултатите от проучванията се очаква да се публикуват в най-скоро време.