Значението на буквите в името
 Важната роля, която играе името в живота на човек, е известна още от древността.

Фактът, че има връзка между името на лицето и събитията от неговия живот, е привличал вниманието на много умове. Очевидно, това влияние е много сложно и не може да бъде бързо и лесно разшифровано. Предполага се, че влиянието на името върху живота ни се определя от неосъзнат компонент (за който малко се знае) и осъзнатото от нас значение на нашето име или информацията за хората, които носят това име.
   Въз основа на това можете да се опитате да почувствате вибрациите на името си и да разберете своята цел в живота. Ако името ви се състои от следните букви, вижте какво означа това:

 • А – символ на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.
 • Б – романтизъм, последователност и сила в отношенията с хората, инициативност и способност за преодоляване на трудностите, стремеж за просперитет.
 • B – лекота в комуникацията, възможност за бързо установяване на контакт, реално възприемане на реалността, единство с природата, творческа личност.
 • Г – жажда за знания, желание за скрита тайна, способност да се разбере всичко в живота, обръщане на внимание дори и на малките неща, почтеност по всички въпроси.
 • Д – разбиране, размисъл преди всяко начинание, семейството – най-важното нещо, желание да се помага, капризност в отношенията, склонност към възприемане на паранормалното.
 • E – желание за себеизразяване, необходимост за взаимен обмен на идеи, тенденция да посредничи в конфликтни ситуации, прозрение, интуитивно разбиране на тайните на света, понякога – прекалена приказливост.
 • 3 – силно въображение и интуиция, желанието да се разграничи от външната реалност и да живее в затворен свят, в трудни ситуации оттегляне от решаване на проблема.
 • И – финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, романтичен мек характер, ефективността и практичността много често е просто поза, за да се скрие истинската същност.
 • K – издръжливост, сила на духа, способност да се пази тайна, изключителна проницателност, основен принцип в живота – „всичко или нищо“.
 • Л – рафинирано разбиране за красота, изключителни художествени и артистични способности, желание да се споделят знанията и чувствата с партньора, предупреждение за недопустимостта на бързо пропилян живот и необходимост да се намери истинската цел в живота.
 • M – грижовен характер, желание да помага, понякога срамежлив, предупреждение за недопустимост на хищническо отношение към природата, преодоляване на изкушението да е център на вниманието.
 • H – знак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.
 • О – силни и дълбоки чувства, способност да се справят с парите, необходимост от самопознание, желание да се разбере собствената цел, богата интуиция, способност да отделят най-важното и значимото от суетата на живота.