За добрите и лошите дни в месеца
Следният хороскоп не се базира на нумерологията, а е направен по наблюденията  на западната астрологична школа.

    1-ят ден е лош и нещастен и който се разболее в него, лежи продължително.
Който обаче се роди в него живее продължително.
    2-ят се счита за добър и щастлив.
Всичко предприето в този ден се увенчава с успех. Разболелите се в него скоро оздравяват, а родените в него биват с добро телосложение.
    3-ят ден от месеца е нещастен. В него не трябва да се предприема нищо.
Разболелите се в него са в опасност в живота си. Който е роден на трети, ще живее малко.
    4-ят ден се счита за щастлив – всичко извършено в него успява.
Родените в него биват нравствени, с добър характер.
    5-ят е лош и нещастен.
Нищо в него не спори. Заболелите на тази дата дълго боледуват. Родените в него държат съдбата в ръцете си.
    6-ят, 7-ят, 8-ят ден се считат за щастливи.
През тях можем да се впускаме в смели начинания. Заболелите в тези дни лесно оздравяват.
    9-ят ден е нито щастлив, нито нещастен, но добре е в него да не се предприема нищо.
Родилите се в този ден живеят дълго, но имотното им състояние е скромно.
    10-ят и 11-ят ден от месеца се считат за щастливи и всички начинания преуспяват.
Родените в тези дни обичат да пътешестват.
    12-ят ден се счита за нещастен.
През него човек не трябва да предприема пътешествия и да се пази от заболяване. Родилите се в този ден живеят дълго.
    13-ят ден от месеца е крайно нещастен.
В този ден човек трябва да се пази от всичко, защото ще го сполети нещастие, когато най-малко очаква.
    14-ят ден е щастлив и родилите се в него са надарени с голяма интелигентност и ги очаква богатство.
    15-ят е среден – нито лош, нито добър.