Биоритми
    В природата съществуват различни типове цикли. Цикъл означава процес или явление, което започва, завършва и след това започва отначало. Такъв пример са сезоните: пролет, лято, есен и зима. Така също в човешкият организъм се редуват периоди на сън и бодърстване, повишена активност и мудност (мързел). Периоди на възход и спад на настроението и самочувствието. Всичко това може да се обясни и предскаже с помощта ма биологичните ритми или по-накратко – биоритмите.

{jumi[ads/ads-468.php]}

       Биоритмите се периодични изменения на характера и интензитета на протичане на биологични процеси, под влиянието на вътрешни и външни фактори. Биоритми се наблюдават, както в отделните съставни клетки на тялото, така и в тъканите, органите, в целият организъм и в цели популации и общества, като цяло.
        Предмет на изучаване на биоритмите се занимава сравнително младата – на около век, наука наречена хронобиология ( „хронос“ – време, „биос – живот) и по конкретно: идентифициране на биоритми на всяко ниво на организацията на живата природа – от едноклетъчните до цели биосфери.
       Основни фактори на влияние на биоритмите се явява тяхната продължителност и вид.
       Общо биоритмите се делят на екологични и физични. Първите са с голям период на продължителност: дните, сезоните, приливите и отливите, лунните цикли. Благодарение на тях организмът се самоорентира във времето и пространството (ама това било биологичният часовник), свързани са с възпроизводството и начина на живот.
      А физиологичните биоритми, по правило имат кратък период на повторяемост – от няколко секунди до няколко часа. Най-известните физиологични биоритми са: физически, емоционален и интелектуален.
       Високото ниво на биоритмите свидетелства за връх във възможностите на организма, като жизнена сила, издръжливост, либидо, емоционална възбудимост, способност за запомняне – памет, интуиция и т.н.
      Но когато са в наличност при желание за отмора, могат да причинят стрес и тревога.
      Ниските нива на биоритмите не трябва да се разглежда задължително, като негативна страна. Това е периода за почивка и зареждане с енергия на тялото и духа.
      Критичните дни се характеризират с отклонение и нестабилност. Отклонението от стандарта от друга страна, за някой хора може да се окаже най-щастливото им и откачено, запомнящо се време.
Теорията на биоритмите позволява да се определи текущото състояние и да се прогнозира самочувствието, не само на конкретния човек, но и да се съпоставят биоритмите на няколко индивида.

 {jumi [bioritmi_/index_bg.php]}
{jumi[ads/ads-468.php]}