Как душата на детето избира своите родители?
От древни времена хората са се интересували от карма, съдба, минали животи, прераждания, съществуване на нещо преди и след смъртта.

Някои са скептично настроени към тези научно недоказани явления, а други вярват, че има нещо по-голямо и велико от самите нас.

Много разпространено е вярването, че детето може да избере родителите си преди да се е родило и се насочва към тях чрез своята душа и енергия.
Според закона на кармата, настоящето е следствие от миналото и причина за бъдещето. Така че от това как ние сме се разпореждали с плодовете на своята досегашна дейност, зависи нашето бъдеще.

Душата се въплъщава, за да се усъвършенства и да натрупва опит в нашите груби материални условия. Паметта се „изтрива“  при раждането и всичко започва на чисто, човек идва на този свят невинен, но с „багаж“, получен в минали животи.

Всичко това е необходимо за да се гарантира, че в новия си живот той може да прави свободен избор.

И така човекът минава през живота, среща се с различни трудности, набира много важен опит и по този начин се усъвършенства. Но трябва да се знае едно нещо –  принципът  на съществуване на Земята – това е любов.

Обичайте  този свят, и той ще ви отговори със същото. Много е добре, когато за да постигне тази истина, на  човек му помагат родителите.

Душа, която е вършила в  последната си инкарнация малко добри дела, може да е  незряла (зелена). Съдбата й – непланирана бременност, с която е неизвестно как ще постъпят.