Това е най-емоционалното видео в света! Аз се разплаках!