Как се прави хороскоп
Как се прави хороскоп

  След въвеждане на датата и мястото, за които се изчислява хороскопът, първото нещо, което попада пред погледа на астролога, е НАТАЛНИЯТ КРЪГ, наричан още РАДЕКС.(Нека уточним – тук става дума за рождения хороскоп, но с подобен кръг се илюстрират и другите видове хороскопи – транзитен, двоен, комплексен и пр.) Според компютърната програма, която изработва хороскопа, този кръг изглежда понякога по-схематичен, понякога – по-интуитивен; може да е чернобял или пълноцветен, и пр. и пр. Принципни разлики обаче няма. Няма и нищо сложно, макар някое незапознато око да се стресне от многото елементи.
 
{jumi[ads/ads-468.php]}

 

         Хороскопът се състои от ЧЕТИРИ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТИ, които, комбинирайки се помежду си и съчетавайки се с живата мисъл и усещането на изследовятеля, дават цялостната астрологическа картина:
      1. ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ най-често разполагат своите символи във външния кръг (в илюстрацията той е син).Забележете, че според часа от денонощието знаците се разполагат на различно място по дължината на окръжността.
     2.ДОМОВЕТЕ, отбелязани с римски цифри, обикновено са в по-вътрешния кръг (в случая бял). Така се показва движението от общото към частното, от космическото към земното. Всеки един от тях отговаря за различни житейски сфери и така конкретизира събитията в живота на родения. Тук ще отбележим, че независимо от часа от денонощието домовете винаги са на същото място.
     3.ПЛАНЕТИТЕ се обозначават с техните символи, които се раполагат в кръга на домовете. Според рождената дата и час всяка планета е на различно място на небето и оттам – в хороскопа, придавайки уникалност на всеки човек.
     4.АСПЕКТИТЕ в дадената илюстрация са линиите, свързващи планетите. По тези линии тече енергията на житейските влияния. Аспектите усилват и комбинират въздействието на сключващите ги планети. Аспектите са добри, напрагнати и неутрални(в случая в зелено, червено и виолетово).

         СИМВОЛИ в астрологията
    ЕТО КАК СЕ ОБОЗНАЧАВАТ ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ:

   ЕТО КАК СЕ ОБОЗНАЧАВАТ ПЛАНЕТИТЕ:

  ЕТО КАК СЕ ОБОЗНАЧАВАТ АСПЕКТИТЕ:

        РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ на планетите в рождения хороскоп

     РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ СПРЯМО ХОРИЗОНТА И МЕРИДИАНА


Повечето планети са НАД ХОРИЗОНТА
Роденият е екстроверт

Повечето планети са ПОД ХОРИЗОНТА
Роденият е интроверт, със субективни качества
   

Повечето планети са ВЛЯВО(на изток)
Роденият сам поема инициативи и решения

Повечето планети са ВДЯСНО(на запад) Роденият по-скоро чака външни стимули и инициативи
   

    МОДЕЛИ ХОРОСКОПИ СПОРЕД РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПЛАНЕТИТЕ
{jumi[ads/ads-468.php]}


Модел ПЕТНО.
Планетите са разпръснати из хороскопа.
Роденият е разпилян и хаотичен.

Модел ПАКЕТ.
Планетите са сбити в 1/3 от хороскопа.
Роденият е концентриран, но често едностранчив.
   

Модел ЛОКОМОТИВ.
Планетите са подредени една след друга.
Първата планета е двигателят.
Мощна енергия и импулс.

Модел Ветрило.
Подобен на ПАКЕТ, но отсреща с 1-2планети.
Отсрещната планета е фокус и отдушник. Усилията се насочват чрез нея.
   

     ИМА И МНОГО ДРУГИ МОДЕЛИ. Разбира се, не се съди категорично само по модела на хороскопа, а се смесва с показанията на другите фактори от хороскопа – разпределение по стихии, по ъглите, Слънце, ASC, и т.н…

    РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ в рождения хороскоп


Тук почти всички аспекти са БЛАГОПРИЯТНИ.
Животът е лесен, но прекалено гладък.
Добре, че има 2 ограничаващи аспекта(в червено).

Тук има НАПРЕГНАТИ и опозиционни аспекти. Животът е лесен, но прекалено гладък.
Добре, че има 2 ограничаващи аспекта(в червено).
   

Прекалено много ОПОЗИЦИИ-противодействия.
Трудностите каляват, но тук уморяват родения.
Той хаби много енергия за борба, често сизифова.

Един балансиран хороскоп.
Множеството аспекти дават разнообразен живот.
Има и добри, и напрегнати аспекти.
   

    Могат да се дават много примери – за безлични хороскопи без много аспекти; обратно, за прекалено натоварени с емоции и събития хороскопи; за прекомерно натрупване на аспекти само в една посока, и обратно – за хаотично разхвърляне на аспекти, разпиляващо енергията…

       РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА АСПЕКТИТЕ:

     – СЪС СИМВОЛИ:

например означава: Уран тригон със Сатурн

        С ЛИНИИ В КРЪГА:

     – В ТАБЛИЦА, наречена АСПЕКТАРИУМ:

      Как изглежда ПРОГРЕСИВНИЯТ ХОРОСКОП

Това е един от главните предсказателни методи. ПРОГРЕСИВНИЯТ ФОРОСКОП се построява на принципа ДЕН-ГОДИНА: например за 34 годишен мъж се прави хороскоп за 34-я ден след раждането.
В центъра се поставя РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП. Външно около него за сравнение се наслагва ПРОГРЕСИВНИЯТ ХОРОСКОП (тук в зелено). Някои астролози добавят и ОБРАТНО-ПРОГРЕСИВНИЯ ХОРОСКОП(в случая в синьо).
Аспектите и връзките между тези хороскопи показват характера на влиянията за изследваната година.
В случая например Прогресивното Слънце сключва добри аспекти с МС и с Луната в рождения хороскоп, което говори за важни благотворни влияния, идващи от домовете и знаците, в които се намират тези фактори. Същевременно Обратнопрогресивният МС и Прогресивната Луна сключват напрегнати аспекти с рождения Юпитер, отслабвайки по този начин неговата благотворност.
      ПРОГРЕСИИТЕ, понеже се изчисляват за дни, близки до рождения, отразавят същностни, вътрешни за човека влияния и предразположения (за разлика от ТРАНЗИТИТЕ например, които, максимално отделачени от рождената дата, показват външните влияния на средата и на фактори, не толкова зависещи от рдения).

      Как изглеждат ДРУГИ ВИДОВЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛНИ ХОРОСКОПИ

ТРАНЗИТНИЯТ ХОРОСКОП показва настоящото положение на планетите, къде те попадат в рождения хороскоп и какви аспекти сключват с рождените планети и точки.
ТРАНЗИТНИЯТ ХОРОСКОП, като най-отдалечен от момента на раждането, показва външни влияния, въздействието на средата върху родения.
Колкото по-тежки планети участват в транзитните аспекти, толкова по-мощни са влиянията в дадения момент.

 

СОЛАРЪТ е хороскоп, построяван за момента, в който Слънцето се връща на мястото, където е бил в мига на раждането. По този хороскоп се съди за характера на годината.
По принцип СОЛАРЪТ може да се сравнява с рождения хороскоп, но другият начин е да се разглежда като отделен хороскоп.

 

 

ЛУНАРЪТ се построява за момента, когато ЛУНАТА се връща на същото място, където е била в рождения момент. Така се съди за характера на годината, месеца или периода, за който се прави той. Може да се разглеждат вътрешните му аспекти, или да се съотнесе къ рождения хороскоп.

 

 

     Това, разбира се, са само част от видовете предсказателни хороскопи.
Информацията може да бъде представена не само графично и картинно, както в горните примери, но във вид на ЦИФРИ и символи – за астролозите с математическа насоченост. Например, една последователна колона от цифри и планетни символи може да покаже влиянията за даден период от време. Като цяло, единият начин допълва другия.

    Как изглежда ДВОЙНИЯТ (СИНАСТРИЧЕН) ХОРОСКОП. Синастрия

  При него се съпоставят зрително, статистически и астрологически два рождени хороскопа. По количеството, но също и по характера на аспектите между точките от тези два хороскопа се съди за степента на близост между двамата. За приятелски връзки се прави анализ, различен от този при взаимоотношенияте между мъж и жена.

 

 

 

 

 

       КАК ДА КОМБИНИРАМЕ няколко предсказателни метода

    ОБЩИЯТ ХОРОСКОП изобразява насложени няколко предсазателни техники. В центъра му винаги е РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП, а около него се начертават дирекционните и пр. хороскопи. Според твърдото ми убеждение най-правилно е хороскопите да се поставят последователно отвътре навън хороскопите според тяхната отдалеченост във времето от мига на раждането. Така ПРИМАРНИТЕ ДИРЕКЦИИ, като най-непосредствени до този миг, са най-вътре, следвани от ПРОГРЕСИИТЕ, СОЛАР, ЛУНАР, и най-накрая ТРАНЗИТИТЕ.

 

Същите наслагвания могат да се изобразят и като ДИАГРАМА. В случая най-долу са ТРАНЗИТИТЕ, които се съпоставят с ПРИМАРНИТЕ и СИМВОЛИЧНИ ДИРЕКЦИИ (по-горе) и ПРОГРЕСИИТЕ.
При такъв интерфейс могат да се проследят влиянията за избрани периоди от време – в този пример за две последователни години, но може да се изследват отделни месеци, седмици и дни.
В настоящия пример началото и средата на 2007 година са по-благоприятни, а после прииждат и по-напрегнати влияния. За характера им се съди от сключващите ги планети и домовете, откъдето идват те.

     Най-важно е в центъра и на изобразяването, и на мисленето да се поставя РОЖДЕНИЯТ ХОРОСКОП, а с него да се сравняват всички останали.

По материали на Тодор Тотев – „Астрология за начинаещи“