Земетресение – какво е това
     Какво знаем за земетресенията

    Какви са причините за земетресенията? Искате ли да знаете? Прочетете тази статия, за да разберете.
{jumi[ads/ads-468.php]}
Природните бедствия са не само непредвидими, но и неизбежни. Такова е и всяко по-силно или по-слабо земетресението. С прости думи може да се опише като вибрация на земята. И какво предизвиква това да се случи –това е движението на тектоничните плочи от които е съставена повърхността на земята.
Дори и сега ние не знаме много какво причинява едно земетресение, а опитите на учените да създадат общ модел за да стане възможно неговото предсказване са неуспешни.
    Причини за възникване на земетресенията.
Земята, като планета в основни линии се състои от ядро, течна мантия(магма) и от външни тектонични плочи, образуващи земната кора. Тези тектонични плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга поради движението на магмата върху която се намират. Може би не знаете, но самите континенти на Земята намиращи се върху тези плочи се движат и те. Така преди милиони години е имало само два големи супер – континента, но с течение на времето са се разделили и отдалечили един от друг. Това движение продължава и до днес със скорост от няколко сантиметра до няколко метра годишно. И именно при това движение тектоничните плочи взаимодействат една с друга, допират се, избутват се, преминават една върху друга.
    Точно този процес ние усещаме като земетресение. Има места където се получава земетресение много по-често от друго място. Това се местата на границите на отделните тектонични плочи – наричани разломи.
{jumi[ads/ads-468.php]}
    При всяко земетресение  е налице вибрация във вертикално и хоризонтално направление. Колкото сме по близо до епицентъра ние ще го усещаме вертикално, все едно земята подскача нагоре-надолу. А колкото сме по далеч, ще го усетим като люлка – напред назад.
    Психологична особеност при протичане на земетресение е проявяващото се чувство на паника и остра клаустрофобия – страх  от затворени помещения. Тогава се отключва най-мощния инстинкт за самосъхранение и хората с часове не смеят да се приберат по домовете си.  
    България  се намира в земетръсна област, което означава, че е нормално да сме подготвени за чести земетресения.